{{$root.universalMessage.text}}

Maryland

2020 Regular Session

Popular Bills in 2020 Regular Session

 • HB58 popularity score: 122
 • SB58 popularity score: 86
 • SB4 popularity score: 79
 • HB5 popularity score: 78
 • SB34 popularity score: 76
 • HB25 popularity score: 75
 • HB45 popularity score: 74
 • HB49 popularity score: 64
 • SB68 popularity score: 60
 • SB46 popularity score: 55
 • SB59 popularity score: 53
 • SB35 popularity score: 52
 • SB107 popularity score: 51
 • HB11 popularity score: 50
 • HB76 popularity score: 49
 • HB40 popularity score: 49
 • HB30 popularity score: 48
 • HB1 popularity score: 47
 • HB225 popularity score: 44
 • HB27 popularity score: 44
 • HB75 popularity score: 44
 • SB122 popularity score: 42
 • SB45 popularity score: 40
 • SB24 popularity score: 40
 • SB66 popularity score: 39
 • HB4 popularity score: 39
 • HB93 popularity score: 38
 • HB65 popularity score: 38
 • HB62 popularity score: 37
 • HB224 popularity score: 36
 • HB36 popularity score: 36
 • HB38 popularity score: 36
 • HB20 popularity score: 36
 • HB33 popularity score: 35
 • HB14 popularity score: 35
 • SB117 popularity score: 35
 • HB46 popularity score: 35
 • HB148 popularity score: 34
 • SB170 popularity score: 33
 • SB119 popularity score: 33
 • SB77 popularity score: 33
 • HB150 popularity score: 33
 • SB48 popularity score: 33
 • SB6 popularity score: 32
 • SB201 popularity score: 32
 • SB190 popularity score: 32
 • SB154 popularity score: 32
 • SB67 popularity score: 32
 • SB78 popularity score: 32
 • SB205 popularity score: 31
 • HB129 popularity score: 31
 • SB206 popularity score: 31
 • SB85 popularity score: 31
 • HB184 popularity score: 31
 • SB47 popularity score: 31
 • SB30 popularity score: 31
 • HB213 popularity score: 31
 • HB83 popularity score: 30
 • SB152 popularity score: 30
 • HB26 popularity score: 30
 • SB23 popularity score: 29
 • HB35 popularity score: 29
 • SB177 popularity score: 29
 • SB108 popularity score: 29
 • HB82 popularity score: 29
 • HB43 popularity score: 28
 • HB67 popularity score: 27
 • HB94 popularity score: 27
 • SB157 popularity score: 27
 • HB163 popularity score: 27
 • HB193 popularity score: 27
 • HB166 popularity score: 26
 • SB101 popularity score: 26
 • SB217 popularity score: 26
 • HB211 popularity score: 26
 • SB155 popularity score: 26
 • SB1 popularity score: 26
 • SB112 popularity score: 26
 • HB41 popularity score: 26
 • HB123 popularity score: 26
 • SB64 popularity score: 26
 • SB153 popularity score: 25
 • HB28 popularity score: 25
 • SB146 popularity score: 25
 • SB109 popularity score: 25
 • HB22 popularity score: 24
 • SB62 popularity score: 24
 • HB226 popularity score: 24
 • SB93 popularity score: 24
 • SB29 popularity score: 24
 • HB6 popularity score: 23
 • HB111 popularity score: 23
 • HB87 popularity score: 23
 • HB169 popularity score: 23
 • SB96 popularity score: 23
 • HB124 popularity score: 23
 • HB51 popularity score: 23
 • SB120 popularity score: 22
 • HB152 popularity score: 22
 • SB192 popularity score: 22
 • HB185 popularity score: 22
 • HB132 popularity score: 21
 • SB61 popularity score: 21
 • HB178 popularity score: 21
 • SB158 popularity score: 21
 • SB40 popularity score: 21
 • SB70 popularity score: 21
 • SB115 popularity score: 21
 • SB186 popularity score: 21
 • HB183 popularity score: 21
 • SB200 popularity score: 21
 • HB141 popularity score: 21
 • SB212 popularity score: 21
 • SB209 popularity score: 21
 • SB56 popularity score: 20
 • SB91 popularity score: 20
 • HB69 popularity score: 20
 • SB83 popularity score: 20
 • HB16 popularity score: 20
 • SB185 popularity score: 20
 • SB121 popularity score: 20
 • HB7 popularity score: 20
 • SB75 popularity score: 19
 • SB134 popularity score: 19
 • SB102 popularity score: 19
 • HB37 popularity score: 19
 • SB69 popularity score: 19
 • HB98 popularity score: 19
 • SB36 popularity score: 19
 • SB15 popularity score: 19
 • SB79 popularity score: 19
 • SB173 popularity score: 18
 • SB197 popularity score: 18
 • SB55 popularity score: 18
 • SB87 popularity score: 18
 • SB147 popularity score: 18
 • HB59 popularity score: 18
 • SB63 popularity score: 18
 • HB44 popularity score: 17
 • SB71 popularity score: 17
 • HB198 popularity score: 17
 • SB167 popularity score: 17
 • HB42 popularity score: 17
 • SB161 popularity score: 17
 • HB53 popularity score: 17
 • HB103 popularity score: 17
 • HB149 popularity score: 17
 • HB74 popularity score: 17
 • HB128 popularity score: 17
 • SB72 popularity score: 17
 • SB14 popularity score: 17
 • HB61 popularity score: 17
 • SB110 popularity score: 17
 • HB167 popularity score: 17
 • SB89 popularity score: 17
 • HB108 popularity score: 16
 • SB51 popularity score: 16
 • HB113 popularity score: 16
 • HB125 popularity score: 16
 • SB97 popularity score: 16
 • SB33 popularity score: 16
 • HB126 popularity score: 16
 • HB172 popularity score: 16
 • SB116 popularity score: 16
 • SB175 popularity score: 16
 • SB2 popularity score: 16
 • SB53 popularity score: 16
 • SB111 popularity score: 16
 • HB223 popularity score: 16
 • SB176 popularity score: 16
 • HB201 popularity score: 16
 • HB116 popularity score: 15
 • SB151 popularity score: 15
 • SB49 popularity score: 15
 • SB223 popularity score: 15
 • SB92 popularity score: 15
 • HB139 popularity score: 15
 • SB160 popularity score: 15
 • SB213 popularity score: 15
 • HB3 popularity score: 15
 • HB48 popularity score: 15
 • SB84 popularity score: 14
 • SB148 popularity score: 14
 • HB176 popularity score: 14
 • HB218 popularity score: 14
 • SB76 popularity score: 13
 • HB34 popularity score: 13
 • SB41 popularity score: 13
 • HB202 popularity score: 13
 • HB140 popularity score: 13
 • HB137 popularity score: 12
 • SB145 popularity score: 12
 • SB135 popularity score: 12
 • HB130 popularity score: 12
 • HB107 popularity score: 12
 • HB147 popularity score: 12
 • HB142 popularity score: 12
 • HB70 popularity score: 12
 • HB50 popularity score: 12
 • SB3 popularity score: 12
 • HB197 popularity score: 12
 • SB81 popularity score: 12
 • HB64 popularity score: 12
 • SB82 popularity score: 12
 • SB86 popularity score: 11
 • SB193 popularity score: 11
 • HB208 popularity score: 11
 • HB200 popularity score: 11
 • SB140 popularity score: 11
 • HB151 popularity score: 11
 • SB129 popularity score: 11
 • SB118 popularity score: 11
 • HB57 popularity score: 11
 • SB150 popularity score: 11
 • SB10 popularity score: 11
 • SB38 popularity score: 11
 • SB74 popularity score: 11
 • HB96 popularity score: 10
 • HB170 popularity score: 10
 • HB227 popularity score: 10
 • SB22 popularity score: 10
 • SB99 popularity score: 10
 • HB92 popularity score: 10
 • SB26 popularity score: 10
 • HB119 popularity score: 10
 • HB241 popularity score: 10
 • SB88 popularity score: 9
 • SB164 popularity score: 9
 • SB98 popularity score: 9
 • HB73 popularity score: 9
 • SB80 popularity score: 9
 • SB113 popularity score: 9
 • SB31 popularity score: 9
 • SB94 popularity score: 9
 • SB20 popularity score: 9
 • SB114 popularity score: 8
 • SB7 popularity score: 8
 • SB100 popularity score: 8
 • SB183 popularity score: 8
 • SB39 popularity score: 8
 • SB43 popularity score: 8
 • HB21 popularity score: 8
 • SB60 popularity score: 8
 • SB211 popularity score: 8
 • SB144 popularity score: 8
 • HB19 popularity score: 8
 • SB191 popularity score: 8
 • HB32 popularity score: 8
 • SB90 popularity score: 8
 • SB37 popularity score: 7
 • SB149 popularity score: 7
 • HB100 popularity score: 7
 • HB80 popularity score: 7
 • SB95 popularity score: 7
 • SB174 popularity score: 7
 • HB91 popularity score: 7
 • SB106 popularity score: 7
 • SB65 popularity score: 7
 • SB103 popularity score: 7
 • SB52 popularity score: 6
 • HB194 popularity score: 6
 • SB19 popularity score: 6
 • HB215 popularity score: 6
 • SB216 popularity score: 6
 • HB131 popularity score: 6
 • SB105 popularity score: 6
 • HB115 popularity score: 6
 • SB73 popularity score: 6
 • HB102 popularity score: 6
 • HB191 popularity score: 6
 • HB222 popularity score: 6
 • HB220 popularity score: 6
 • HB134 popularity score: 6
 • HB18 popularity score: 6
 • SB44 popularity score: 6
 • SB9 popularity score: 6
 • SB104 popularity score: 5
 • HB99 popularity score: 5
 • SB203 popularity score: 5
 • HB12 popularity score: 5
 • HB101 popularity score: 5
 • SB18 popularity score: 5
 • HB24 popularity score: 5
 • HB206 popularity score: 5
 • HB17 popularity score: 5
 • SB210 popularity score: 5
 • SB207 popularity score: 5
 • SB25 popularity score: 5
 • HB219 popularity score: 5
 • SB202 popularity score: 5
 • SB54 popularity score: 5
 • SB5 popularity score: 5
 • HB15 popularity score: 4
 • SB136 popularity score: 4
 • HB209 popularity score: 4
 • SB42 popularity score: 4
 • SB8 popularity score: 4
 • HB13 popularity score: 4
 • HB31 popularity score: 4
 • HB8 popularity score: 4
 • HB47 popularity score: 4
 • SB124 popularity score: 4
 • HB55 popularity score: 4
 • SB50 popularity score: 4
 • HB196 popularity score: 4
 • HB60 popularity score: 4
 • SB12 popularity score: 4
 • SB17 popularity score: 4
 • HB97 popularity score: 4
 • HB68 popularity score: 3
 • HB9 popularity score: 3
 • SB169 popularity score: 3
 • HB192 popularity score: 3
 • HB54 popularity score: 3
 • HB85 popularity score: 3
 • HB84 popularity score: 3
 • HB23 popularity score: 3
 • SB166 popularity score: 3
 • HB39 popularity score: 3
 • HB56 popularity score: 3
 • HB29 popularity score: 3
 • SB21 popularity score: 3
 • SB159 popularity score: 3
 • SB13 popularity score: 3
 • HB10 popularity score: 3
 • HB210 popularity score: 3
 • HB52 popularity score: 3
 • SB16 popularity score: 3
 • SB32 popularity score: 3
 • SB195 popularity score: 3
 • HB121 popularity score: 3
 • SB131 popularity score: 2
 • SB132 popularity score: 2
 • HB66 popularity score: 2
 • HB104 popularity score: 2
 • SB233 popularity score: 2
 • SB11 popularity score: 2
 • HB89 popularity score: 2
 • HB216 popularity score: 2
 • HB106 popularity score: 2
 • HB118 popularity score: 2
 • SB27 popularity score: 2
 • HB190 popularity score: 2
 • HB110 popularity score: 2
 • HB86 popularity score: 2
 • SB187 popularity score: 2
 • SB139 popularity score: 2
 • SB28 popularity score: 2
 • HB95 popularity score: 2
 • SB125 popularity score: 2
 • SB57 popularity score: 2
 • HB90 popularity score: 2
 • HB144 popularity score: 1
 • HB79 popularity score: 1
 • HB195 popularity score: 1
 • HB71 popularity score: 1
 • SB142 popularity score: 1
 • HB161 popularity score: 1
 • SB229 popularity score: 1
 • HB72 popularity score: 1
 • SB204 popularity score: 1
 • HB77 popularity score: 1
 • HB171 popularity score: 1
 • SB133 popularity score: 1
 • SB232 popularity score: 1
 • HB136 popularity score: 1
 • HB182 popularity score: 1
 • SB126 popularity score: 1
 • SB130 popularity score: 1
 • SB128 popularity score: 1
 • HB78 popularity score: 1
 • HB199 popularity score: 1
 • SB127 popularity score: 1
 • SB141 popularity score: 1
 • SB220 popularity score: 1
 • HB153 popularity score: 1
 • SB137 popularity score: 1
 • HB230 popularity score: 1
 • SB208 popularity score: 1
 • SB143 popularity score: 1
 • HB88 popularity score: 1
 • HB156 popularity score: 1
 • HB117 popularity score: 1
 • HB127 popularity score: 1
 • HB203 popularity score: 0
 • SB222 popularity score: 0
 • SB165 popularity score: 0
 • HB155 popularity score: 0
 • SB215 popularity score: 0
 • HB205 popularity score: 0
 • HB240 popularity score: 0
 • HB214 popularity score: 0
 • HB173 popularity score: 0
 • HB105 popularity score: 0
 • SB218 popularity score: 0
 • HB217 popularity score: 0
 • HB232 popularity score: 0
 • HB138 popularity score: 0
 • HB243 popularity score: 0
 • HB245 popularity score: 0
 • HB235 popularity score: 0
 • HB157 popularity score: 0
 • SB214 popularity score: 0
 • SB179 popularity score: 0
 • HB180 popularity score: 0
 • HB63 popularity score: 0
 • SB234 popularity score: 0
 • HB174 popularity score: 0
 • SB163 popularity score: 0
 • HB207 popularity score: 0
 • SB188 popularity score: 0
 • SB224 popularity score: 0
 • HB120 popularity score: 0
 • SB172 popularity score: 0
 • HB186 popularity score: 0
 • HB221 popularity score: 0
 • HB143 popularity score: 0
 • SB171 popularity score: 0
 • HB168 popularity score: 0
 • HB249 popularity score: 0
 • HB164 popularity score: 0
 • SB199 popularity score: 0
 • HB204 popularity score: 0
 • HB252 popularity score: 0
 • SB231 popularity score: 0
 • HB112 popularity score: 0
 • HB212 popularity score: 0
 • HB122 popularity score: 0
 • SB123 popularity score: 0
 • HB231 popularity score: 0
 • HB247 popularity score: 0
 • HB250 popularity score: 0
 • HB238 popularity score: 0
 • HB248 popularity score: 0
 • HB175 popularity score: 0
 • HB251 popularity score: 0
 • HB246 popularity score: 0
 • SB162 popularity score: 0
 • HB234 popularity score: 0
 • SB168 popularity score: 0
 • SB226 popularity score: 0
 • HB229 popularity score: 0
 • SB194 popularity score: 0
 • HB181 popularity score: 0
 • SB156 popularity score: 0
 • SB178 popularity score: 0
 • HB239 popularity score: 0
 • HB133 popularity score: 0
 • SB230 popularity score: 0
 • SB219 popularity score: 0
 • HB189 popularity score: 0
 • HB158 popularity score: 0
 • HB109 popularity score: 0
 • HB154 popularity score: 0
 • SB182 popularity score: 0
 • HB146 popularity score: 0
 • HB187 popularity score: 0
 • SB138 popularity score: 0
 • HB242 popularity score: 0
 • SB225 popularity score: 0
 • HB236 popularity score: 0
 • SB228 popularity score: 0
 • HB165 popularity score: 0
 • SB180 popularity score: 0
 • SB221 popularity score: 0
 • SB227 popularity score: 0
 • HB145 popularity score: 0
 • SB198 popularity score: 0
 • HB179 popularity score: 0
 • HB81 popularity score: 0
 • HB114 popularity score: 0
 • HB177 popularity score: 0
 • HB0 popularity score: 0
 • SB196 popularity score: 0
 • HB237 popularity score: 0
 • HB162 popularity score: 0
 • HB233 popularity score: 0
 • HB244 popularity score: 0
 • SB189 popularity score: 0
 • SB181 popularity score: 0
 • SB184 popularity score: 0
 • HB188 popularity score: 0
 • HB160 popularity score: 0
 • HB228 popularity score: 0
 • HB159 popularity score: 0
 • HB135 popularity score: 0

See how TrackBill can keep you updated on Maryland legislation.

Tell Me More

See how TrackBill can keep you updated on Maryland legislation.

Tell Me More