{{$root.universalMessage.text}}

Kentucky

2020 Regular Session

Popular Bills in 2020 Regular Session

 • HB137 popularity score: 114
 • SB24 popularity score: 49
 • HB156 popularity score: 36
 • HB83 popularity score: 23
 • HB154 popularity score: 23
 • HB202 popularity score: 22
 • HB273 popularity score: 22
 • HB136 popularity score: 21
 • HB148 popularity score: 20
 • HB69 popularity score: 15
 • SB55 popularity score: 14
 • HB30 popularity score: 13
 • SB13 popularity score: 12
 • HB203 popularity score: 12
 • SB87 popularity score: 12
 • HB34 popularity score: 12
 • HB225 popularity score: 11
 • SB97 popularity score: 10
 • SB72 popularity score: 10
 • HB139 popularity score: 10
 • HB39 popularity score: 10
 • HB155 popularity score: 9
 • HB11 popularity score: 9
 • SB77 popularity score: 9
 • HB224 popularity score: 8
 • HB121 popularity score: 8
 • SB20 popularity score: 8
 • HB169 popularity score: 8
 • HB16 popularity score: 8
 • SB56 popularity score: 8
 • HB221 popularity score: 8
 • HB179 popularity score: 7
 • HB158 popularity score: 7
 • SB44 popularity score: 7
 • HR3 popularity score: 7
 • HB228 popularity score: 7
 • HB190 popularity score: 7
 • HB123 popularity score: 7
 • HB79 popularity score: 7
 • HB168 popularity score: 7
 • SB90 popularity score: 7
 • SB29 popularity score: 7
 • SB30 popularity score: 7
 • HB115 popularity score: 7
 • HCR4 popularity score: 6
 • SB19 popularity score: 6
 • HB243 popularity score: 6
 • SB53 popularity score: 6
 • HB102 popularity score: 6
 • HB24 popularity score: 6
 • SR3 popularity score: 6
 • HB58 popularity score: 5
 • HB44 popularity score: 5
 • HB208 popularity score: 5
 • HB77 popularity score: 5
 • HB52 popularity score: 5
 • HR2 popularity score: 4
 • SB43 popularity score: 4
 • HB204 popularity score: 4
 • HB54 popularity score: 4
 • HB196 popularity score: 4
 • SB17 popularity score: 4
 • SB8 popularity score: 4
 • HB219 popularity score: 4
 • HB37 popularity score: 4
 • HB180 popularity score: 4
 • HB229 popularity score: 4
 • HB71 popularity score: 4
 • HB140 popularity score: 4
 • HB186 popularity score: 4
 • HB111 popularity score: 4
 • HB232 popularity score: 4
 • HB86 popularity score: 4
 • HB101 popularity score: 4
 • HB191 popularity score: 4
 • HB66 popularity score: 4
 • SB37 popularity score: 3
 • HB161 popularity score: 3
 • HB174 popularity score: 3
 • SB27 popularity score: 3
 • HB60 popularity score: 3
 • HB218 popularity score: 3
 • HB62 popularity score: 3
 • HB134 popularity score: 3
 • SB61 popularity score: 3
 • HCR40 popularity score: 3
 • HB31 popularity score: 3
 • SB1 popularity score: 3
 • HB9 popularity score: 3
 • HB116 popularity score: 3
 • HB255 popularity score: 3
 • HB205 popularity score: 3
 • SB4 popularity score: 3
 • HB170 popularity score: 3
 • HB145 popularity score: 3
 • HB70 popularity score: 3
 • HCR5 popularity score: 3
 • SB51 popularity score: 3
 • SR19 popularity score: 3
 • HB109 popularity score: 3
 • HB42 popularity score: 3
 • HB88 popularity score: 3
 • SB36 popularity score: 2
 • SB47 popularity score: 2
 • HB124 popularity score: 2
 • HB209 popularity score: 2
 • HB55 popularity score: 2
 • SB5 popularity score: 2
 • HB82 popularity score: 2
 • HB13 popularity score: 2
 • SB93 popularity score: 2
 • HB23 popularity score: 2
 • HB8 popularity score: 2
 • SR2 popularity score: 2
 • HB220 popularity score: 2
 • HB167 popularity score: 2
 • SB67 popularity score: 2
 • SR1 popularity score: 2
 • SR18 popularity score: 2
 • HB95 popularity score: 2
 • HB239 popularity score: 2
 • SB42 popularity score: 2
 • HB27 popularity score: 2
 • SB66 popularity score: 2
 • HB198 popularity score: 2
 • HB166 popularity score: 2
 • HB216 popularity score: 2
 • HB241 popularity score: 2
 • HB206 popularity score: 2
 • HB114 popularity score: 2
 • HR12 popularity score: 2
 • HB173 popularity score: 2
 • HB128 popularity score: 2
 • HB61 popularity score: 2
 • SB39 popularity score: 2
 • SR9 popularity score: 2
 • SB70 popularity score: 2
 • HB84 popularity score: 2
 • SB34 popularity score: 2
 • HB56 popularity score: 2
 • HB29 popularity score: 2
 • SR26 popularity score: 2
 • SB62 popularity score: 2
 • HJR19 popularity score: 2
 • HB57 popularity score: 2
 • SB21 popularity score: 2
 • HB178 popularity score: 2
 • SB63 popularity score: 2
 • HB132 popularity score: 2
 • HB176 popularity score: 2
 • SB69 popularity score: 2
 • SR14 popularity score: 2
 • HB90 popularity score: 2
 • HB48 popularity score: 2
 • SB64 popularity score: 2
 • HB18 popularity score: 2
 • HJR10 popularity score: 2
 • HB67 popularity score: 2
 • HB126 popularity score: 2
 • SR6 popularity score: 2
 • HB188 popularity score: 2
 • HB96 popularity score: 2
 • HB181 popularity score: 2
 • HB33 popularity score: 2
 • HB25 popularity score: 2
 • HB147 popularity score: 2
 • SR27 popularity score: 2
 • SB59 popularity score: 2
 • SR30 popularity score: 2
 • HB53 popularity score: 2
 • SB3 popularity score: 2
 • HR15 popularity score: 2
 • SB68 popularity score: 2
 • HR1 popularity score: 2
 • SB52 popularity score: 2
 • SB84 popularity score: 2
 • SB26 popularity score: 2
 • HB125 popularity score: 2
 • HB131 popularity score: 2
 • SR10 popularity score: 2
 • HB215 popularity score: 2
 • HB47 popularity score: 2
 • SB40 popularity score: 2
 • HB185 popularity score: 2
 • HB142 popularity score: 2
 • SB74 popularity score: 2
 • HB159 popularity score: 2
 • HB50 popularity score: 2
 • HB184 popularity score: 2
 • HB200 popularity score: 2
 • SR28 popularity score: 2
 • HB15 popularity score: 2
 • SB11 popularity score: 2
 • HB194 popularity score: 2
 • SB14 popularity score: 2
 • HB7 popularity score: 2
 • HB201 popularity score: 2
 • SR32 popularity score: 2
 • HB38 popularity score: 2
 • HR11 popularity score: 2
 • HB189 popularity score: 2
 • HB214 popularity score: 2
 • HB14 popularity score: 2
 • SB48 popularity score: 2
 • SB71 popularity score: 2
 • HB99 popularity score: 2
 • SB12 popularity score: 2
 • HB112 popularity score: 2
 • HB17 popularity score: 2
 • SR16 popularity score: 2
 • SR34 popularity score: 1
 • HB237 popularity score: 1
 • HJR25 popularity score: 1
 • HB135 popularity score: 1
 • HB193 popularity score: 1
 • HB210 popularity score: 1
 • HB97 popularity score: 1
 • HR37 popularity score: 1
 • HB149 popularity score: 1
 • HB226 popularity score: 1
 • SB94 popularity score: 1
 • HB213 popularity score: 1
 • HR14 popularity score: 1
 • HR36 popularity score: 1
 • HB105 popularity score: 1
 • SR8 popularity score: 1
 • HB81 popularity score: 1
 • HR30 popularity score: 1
 • SR15 popularity score: 1
 • SJR31 popularity score: 1
 • HB150 popularity score: 1
 • SB16 popularity score: 1
 • HB12 popularity score: 1
 • HB6 popularity score: 1
 • HR33 popularity score: 1
 • SB15 popularity score: 1
 • HB59 popularity score: 1
 • HB183 popularity score: 1
 • HR27 popularity score: 1
 • HR13 popularity score: 1
 • HB22 popularity score: 1
 • HB227 popularity score: 1
 • HB103 popularity score: 1
 • HB122 popularity score: 1
 • SB78 popularity score: 1
 • HB118 popularity score: 1
 • HB68 popularity score: 1
 • HR21 popularity score: 1
 • HB160 popularity score: 1
 • SB31 popularity score: 1
 • HB171 popularity score: 1
 • SB83 popularity score: 1
 • SB32 popularity score: 1
 • SB33 popularity score: 1
 • HB127 popularity score: 1
 • HB120 popularity score: 1
 • HB72 popularity score: 1
 • HR22 popularity score: 1
 • HB153 popularity score: 1
 • HB26 popularity score: 1
 • HR23 popularity score: 1
 • HB182 popularity score: 1
 • HB197 popularity score: 1
 • HB51 popularity score: 1
 • HB110 popularity score: 1
 • HB119 popularity score: 1
 • HCR35 popularity score: 1
 • HB146 popularity score: 1
 • HB138 popularity score: 1
 • HB35 popularity score: 1
 • SR29 popularity score: 1
 • SB2 popularity score: 1
 • SR33 popularity score: 1
 • SB85 popularity score: 1
 • HB107 popularity score: 1
 • SB60 popularity score: 1
 • HB63 popularity score: 1
 • SR17 popularity score: 1
 • HB164 popularity score: 1
 • HB75 popularity score: 1
 • HR20 popularity score: 1
 • SB28 popularity score: 1
 • HR16 popularity score: 1
 • HB19 popularity score: 1
 • HB94 popularity score: 1
 • HB85 popularity score: 1
 • HB240 popularity score: 1
 • HB234 popularity score: 1
 • HB212 popularity score: 1
 • HCR6 popularity score: 1
 • SB79 popularity score: 1
 • SB65 popularity score: 1
 • SB58 popularity score: 1
 • HR17 popularity score: 1
 • HB192 popularity score: 1
 • SB57 popularity score: 1
 • HB222 popularity score: 1
 • HJR24 popularity score: 1
 • HB40 popularity score: 1
 • SB9 popularity score: 1
 • SB23 popularity score: 1
 • HR31 popularity score: 1
 • SR4 popularity score: 1
 • HB223 popularity score: 1
 • HB163 popularity score: 1
 • HB20 popularity score: 1
 • SB76 popularity score: 1
 • HB152 popularity score: 1
 • HCR34 popularity score: 1
 • HB187 popularity score: 1
 • SR25 popularity score: 1
 • HB65 popularity score: 1
 • SR11 popularity score: 1
 • HB162 popularity score: 1
 • HB91 popularity score: 1
 • HB217 popularity score: 1
 • HB49 popularity score: 1
 • HB98 popularity score: 1
 • HB144 popularity score: 1
 • SB82 popularity score: 1
 • HB230 popularity score: 1
 • HB165 popularity score: 1
 • HB108 popularity score: 1
 • SB45 popularity score: 1
 • HB157 popularity score: 1
 • HB231 popularity score: 1
 • SR24 popularity score: 1
 • HB89 popularity score: 1
 • HB129 popularity score: 1
 • HB177 popularity score: 1
 • SR7 popularity score: 1
 • SR23 popularity score: 1
 • HB238 popularity score: 1
 • HB78 popularity score: 1
 • HB32 popularity score: 1
 • SB80 popularity score: 1
 • SR13 popularity score: 1
 • SB41 popularity score: 1
 • HB93 popularity score: 1
 • HB141 popularity score: 1
 • SB22 popularity score: 1
 • HR50 popularity score: 1
 • HJR8 popularity score: 1
 • SR56 popularity score: 0
 • HB233 popularity score: 0
 • HR45 popularity score: 0
 • HB274 popularity score: 0
 • SB6 popularity score: 0
 • HB269 popularity score: 0
 • HB289 popularity score: 0
 • HR44 popularity score: 0
 • HR47 popularity score: 0
 • HB133 popularity score: 0
 • HB130 popularity score: 0
 • HB272 popularity score: 0
 • HB256 popularity score: 0
 • HB244 popularity score: 0
 • HR48 popularity score: 0
 • HR46 popularity score: 0
 • HB275 popularity score: 0
 • HB268 popularity score: 0
 • HR29 popularity score: 0
 • SR0 popularity score: 0
 • HB267 popularity score: 0
 • HB265 popularity score: 0
 • HB249 popularity score: 0
 • SR39 popularity score: 0
 • HB104 popularity score: 0
 • HB286 popularity score: 0
 • SB99 popularity score: 0
 • HB278 popularity score: 0
 • HB199 popularity score: 0
 • HB247 popularity score: 0
 • HB292 popularity score: 0
 • SR47 popularity score: 0
 • SB89 popularity score: 0
 • HB271 popularity score: 0
 • SJR36 popularity score: 0
 • SB54 popularity score: 0
 • HB282 popularity score: 0
 • HB266 popularity score: 0
 • HJR7 popularity score: 0
 • HB100 popularity score: 0
 • HB277 popularity score: 0
 • HB28 popularity score: 0
 • SB98 popularity score: 0
 • HB207 popularity score: 0
 • SB92 popularity score: 0
 • HB45 popularity score: 0
 • HB287 popularity score: 0
 • HB106 popularity score: 0
 • HCR39 popularity score: 0
 • SJR5 popularity score: 0
 • HB172 popularity score: 0
 • HB280 popularity score: 0
 • HB5 popularity score: 0
 • HB259 popularity score: 0
 • SR50 popularity score: 0
 • HB151 popularity score: 0
 • SB7 popularity score: 0
 • HB43 popularity score: 0
 • HB291 popularity score: 0
 • SB49 popularity score: 0
 • SR61 popularity score: 0
 • HB10 popularity score: 0
 • HB258 popularity score: 0
 • SR45 popularity score: 0
 • SR49 popularity score: 0
 • SB81 popularity score: 0
 • SR60 popularity score: 0
 • SR53 popularity score: 0
 • HJR43 popularity score: 0
 • SB91 popularity score: 0
 • SR54 popularity score: 0
 • HB73 popularity score: 0
 • HB281 popularity score: 0
 • HB261 popularity score: 0
 • SR52 popularity score: 0
 • HB279 popularity score: 0
 • HB117 popularity score: 0
 • HB211 popularity score: 0
 • HJR0 popularity score: 0
 • SR55 popularity score: 0
 • HB87 popularity score: 0
 • SB88 popularity score: 0
 • SR59 popularity score: 0
 • SR46 popularity score: 0
 • HB113 popularity score: 0
 • SR22 popularity score: 0
 • SR57 popularity score: 0
 • SB18 popularity score: 0
 • HB76 popularity score: 0
 • HB263 popularity score: 0
 • HB284 popularity score: 0
 • HB242 popularity score: 0
 • HB253 popularity score: 0
 • SB38 popularity score: 0
 • SR43 popularity score: 0
 • SR38 popularity score: 0
 • HB285 popularity score: 0
 • SR21 popularity score: 0
 • SR62 popularity score: 0
 • SR12 popularity score: 0
 • HB288 popularity score: 0
 • SR40 popularity score: 0
 • SR20 popularity score: 0
 • HB250 popularity score: 0
 • HB283 popularity score: 0
 • SB95 popularity score: 0
 • HB293 popularity score: 0
 • SR37 popularity score: 0
 • HR18 popularity score: 0
 • SB86 popularity score: 0
 • HB276 popularity score: 0
 • HB248 popularity score: 0
 • HCR49 popularity score: 0
 • HB252 popularity score: 0
 • HB235 popularity score: 0
 • HB262 popularity score: 0
 • SB96 popularity score: 0
 • HB80 popularity score: 0
 • HB236 popularity score: 0
 • SR42 popularity score: 0
 • SJR35 popularity score: 0
 • HB92 popularity score: 0
 • HB294 popularity score: 0
 • HB21 popularity score: 0
 • HB143 popularity score: 0
 • HB270 popularity score: 0
 • HJR9 popularity score: 0
 • HB41 popularity score: 0
 • SR63 popularity score: 0
 • HB0 popularity score: 0
 • HB246 popularity score: 0
 • HR42 popularity score: 0
 • HB254 popularity score: 0
 • HB175 popularity score: 0
 • SR41 popularity score: 0
 • HR26 popularity score: 0
 • HB195 popularity score: 0
 • HR28 popularity score: 0
 • HR38 popularity score: 0
 • HB257 popularity score: 0
 • HB290 popularity score: 0
 • HB46 popularity score: 0
 • SR58 popularity score: 0
 • SB73 popularity score: 0
 • HB260 popularity score: 0
 • SCR48 popularity score: 0
 • HR32 popularity score: 0
 • HB245 popularity score: 0
 • SB46 popularity score: 0
 • HB74 popularity score: 0
 • SR44 popularity score: 0
 • HB64 popularity score: 0
 • HB36 popularity score: 0
 • HCR41 popularity score: 0
 • HB264 popularity score: 0
 • SR51 popularity score: 0
 • SB35 popularity score: 0
 • HB251 popularity score: 0

See how TrackBill can keep you updated on Kentucky legislation.

Tell Me More

See how TrackBill can keep you updated on Kentucky legislation.

Tell Me More